/innovation

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 YOYOtech 1999-2010 

YOYOtech är ett utvecklingsbolag med fokus på tekniska innovationer och har sedan 1999 utvecklat det patenterade YOYO-systemet. YOYOtech säljer och marknadsför teknologin främst till tillverkare av olika vagnar. Patentet sålt 2010.

Öka en vagns mobilitet med YOYO-hjulet
Framkomlighet är idag ofta ett problem för handdragna kärror och vagnar, speciellt i svåra miljöer eller där det krävs små hjul. YOYOtech har tagit fram en patenterad hjulkonstruktion som ger ökad framkomlighet till många typer av vagnar.
Främsta fördelen med systemet är ökad framkomlighet och jämnare gång. YOYO passar på alla vagnar och kärror som idag har svårigheter med trösklar och nivåskillnader. Det är speciellt effektivt på vagnar som kräver små hjul. Ökad framkomlighet ger en reducering av antalet arbetsskador och olyckor relaterade till materialtransporter. Vidare ger systemet också betydande kostnadsbesparingar i form av tidseffektivisering och bättre resursanvändning.


YOYO ger:
- förbättrad framkomlighet med 36-142% oberoende av riktning
- stabil/mjuk gång minskar tippningsbenägenhet, skyddar förare och last
- bättre ergonomi med lägre belastning på kroppen ger färre arbetsskador
- gör det möjligt att använda punkteringssäkra hjul vilket eliminerar punkteringar
- YOYO ger ett bredare användningsområde för traditionella vagnar
 

Produktblad YOYO 2006:

Ergonomisk utvärdering av materialvagnar med YOYO-hjul
ERAK 2004