Tankar om Kunglig Vintage

För att "ladda" utställningen lyfts de exklusiva vintageklänningarna in i vår egen tid och vardag med hjälp av en samtida bildmiljö. Miljöerna kan överraska och ge nytt liv åt kläderna. Det är viktigt att låta klänningarna och bilderna samspela fritt och stångas lite med varandra. Ett samtida uttryck kan även kontrastera mot Livrustkammarens fasta utställning en trappa ner. Exempel på miljö för röda klänningar är en fond med nattbilder från en stadsgata i Stockholm; heta nätter, festligt liv, glam och puls. Gatans egna nattfärger manipuleras och lyfts fram mot klänningarnas färgtema och bildar tillsammans ett färgackord.
Fyra olika färger, en för varje rum utgör ett färgtema för klänningarna. Klänningarna kläs på dockor eller hänges fritt i galgar. Ett fruset ögonblick hos en gammal klänning i en ny miljö. Vissa ateljéer kan lyftas fram med några exempel på klänningar med beskrivande text och bild.
För att motverka rummens valv och stenkaraktär skapas en sammanhållen scenografi genom att använda bildvepor i större delen av utställningsrummen. Rummen får ny karaktär och valvens mörka hörn försvinner. Även de små montrarna får på detta sätt samma bakgrund, vilket gör att även dessa ingår i scenografin på ett naturligt sätt.
För att skapa rörelse i utställningen utnyttjas kompositionen i de samtida livliga och detaljrika bildbakgrunderna. De är manipulerade för att bli färgrika på ett speciellt sätt och förstärker färgtemat för varje rum.
För att göra passagerna mer spännande föreslås att de ljussätts med färgat ljus. Ljussättningen skall leda in besökaren till nästa rum. I perspektiv, på håll kommer portalerna att förstärka avståndet mellan rummen och hjälper till att hålla samman utställningen. Färgat fält i golv läggs i hela utställningens längd för att tippa över "vikt" från montersidan till balkongsidan. Lämpligt tryck med färgfält, färgtoningar etc. Detta får utställningen att hänga ihop både grafiskt och innehållsmässigt. Även text kan tryckas på detta material.

/Johan Rosenqvist