"Oändligt ändligt?

Universum och tiden Många har någon gång tittat på stjärnhimmelen en augustinatt och försökt förstå innebörden i det där ordet "oändligheten". Det blir lätt abstrakt. När jag var liten tyckte jag inte det var fascinerande med universum, bara väldigt skrämmande. Känslan av att man själv är en obetydlig varelse i alltet påminde om min egen förgänglighet.
Inom fysiken är svarta hål i universum en vedertagen idé. Ingen har sett ett svart hål. Men genom beräkningar kan man ana deras existens. Man tror att det finns ett sådant hål i centrum av en galax och att det är dess osynliga kraft som håller samman delarna. De svarta hålen har inspirerat idéer till den visuella gestaltningen av utställningen Tidens Form.
Den delvis genomskinliga svarta trådgardin, som löper genom utställningsrummen, representerar en lek med gränssnitt och passage mellan olika verkligheter. Videoprojektionerna på gardinen förstärker intrycket av de olika dimensionerna.
Medvetandet och tiden
Tid har blivit den moderna människans viktigaste resurs. På samma gång är den oändlig och ändlig och vi delar upp den i allt mindre delar. Klockan hjälper oss att synkronisera händelser. Den säger oss när saker börjar och slutar. Den hjälper oss att navigera under dygnet och kanske gör oss en aning osjälvständiga. Under ett människoliv förändras detta, barnet upplever tiden på ett annat sätt än en vuxen. Innebörden i "snart" existerar inte för barn medan det är något påtagligt för en förälder.
Tiden verkar gå fortare och fortare. Kanske borde vi inte boka in mer i våra liv. Slowfood är här och snart står det kanske Slowlife på en onsdag förmiddag i almanackan? Tid för reflexion och rekreation...
Att alla levande väsen har en medveten relation till tid är väl att överdriva. De kanske har det på sitt sätt, men hur medveten är man om tiden som hund? Snarare handlar det om att inom en viss tid t.ex. skaffa mat innan man svälter ihjäl. Och det kan handla om att synkronisera en parningstid med övriga artindivider, eller genomföra en fågelflytt på 500 mil, eller att hinna i tid till bussen. Det verkar som om de flesta varelser med intelligens har en speciell relation till tiden; i proportion till hur medvetna de är.
Klockan och tiden
Att tillverka ett solur är tämligen enkelt. Att tillverka ett mekaniskt ur är betydligt svårare. Att tillverka ett ur som inte drar sig alls är mycket komplicerat. Här ligger den yttersta utmaningen, att skapa perfekt artificiell tidsmätning.
Vårt samhälle uppmanar oss att ruta in vår tillvaro. I utställningen Tidens Form kan man undersöka tiden i olika tidsrelaterade experiment. Här kan man testa sin egen tidsuppfattning. Besökaren kan gissa hur lång en minut är eller tävla i reaktionssnabbhet. Man kan även reflektera över konstiga glapp i tiden som man kanske själv har upplevt.
Urmakarna i äldre tider måste ha haft gott om tid. Hur lång tid tar det inte att för hand tillverka alla hjul och axlar som det krävs för ett någorlunda rättvisande ur? Historien om uret är fascinerande på många sätt. Olika tider har haft olika krav på klockorna. Från att ha varit en ovanlighet och statussymbol, har uret nu blivit något trivialt som ingår i köpet av något annat, som en prenumeration eller ett Happy Meal.
Tidens Form presenterar många olika ur. Alla visar de tiden, men vad är egentligen TID? Kanske är uret ytterst ett mätinstrument för livet och därmed även för dess ändlighet..."
Johan Rosenqvist